Airflow 400

479,00 kr

Att tillsätta syre till dammen är speciellt viktigt om du har mycket fisk eller storaKoi. På vintern är det bra för att lufta ut sumpgaser och hålla en vak öppen.Kombinera då med isstopparen och dammvärmaren.även på sommaren gör en luftpump stor nytta. Varmt vatten håller kvar syresämre än kallt samtidigt som nedbrytningsprocessen förbrukar mycket syre.Har du då mycket fisk i dammen finns risken att den drabbas av syrebrist varmasommarnätter om du inte tillsätter extra syre. Det beror bl.a på att växterna pådagen avger syre men på natten istället förbrukar syre och avger Koldioxid. För att underlätta valet av luftpumps modell till din damm, visas en ungefärlig tabell nedan. Förrutom själva dammens yta, bör man även ta med i beräkningen vilken form dammen har. Detta spelar in om man t.ex. har en avlång damm, så kan man behöva tillföra syre på mer än ett ställe i dammen. Detta för att inte riskera syrebrist i ena änden av dammen.

Slut i lager

Artikelnr: 30512 Kategorier: ,