Amano räka 3 cm

Caridina multidentata En svårodlad räka men lätt att hålla och äter allt möjligt. Duktig på att äta gröna alger och trådalger.…

Manufacturer
Result Pages: